Rok zasväteného života

Sv. Otce František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života (započal sa 30.11.2014 1. adventnou nedeľou a bude končiť v januári 2016), v ktorom optikou zasväteného života prežívame vďačnú spomienku minulosti, zanietenie pre súčasnosť a dôverné otváranie sa budúcnosti.
Informácie na webe venované Roku zasväteného života sú uvedené na stránkach povolania.kbs.sk a na www.zasvatenyzivot.sk.

Stretnutie so zasvätenými mužmi a ženami na sviatok Obetovania Pána

V pondelok 2. februára, na sviatok Obetovania Pána budú v Katedrále sv. Martina o 17.00 sláviť naši otcovia biskupi sv. omšu, pri ktorej sa stretnú so zasvätenými mužmi a ženami žijúcimi na území Bratislavskej arcidiecézy.
Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť, zvlášť zdôraznenú práve prebiehajúcim Rokom zasväteného života.

Stránky