Rok zasväteného života

Sv. Otce František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života (započal sa 30.11.2014 1. adventnou nedeľou a bude končiť v januári 2016), v ktorom optikou zasväteného života prežívame vďačnú spomienku minulosti, zanietenie pre súčasnosť a dôverné otváranie sa budúcnosti.
Informácie na webe venované Roku zasväteného života sú uvedené na stránkach povolania.kbs.sk a na www.zasvatenyzivot.sk.

Po stopách pútnika

Piata katechéza bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v rámci Roka zasväteného života, ktorá pod názvom Po stopách pútnika zaznela v rámci mládežníckej sv. omše v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave v piatok 15. mája 2015 o 19.00 hodine.

Týždeň modlitieb mladých za mladých

V týždni od 23. do 31. mája 2015 pozývame mladých zapojiť sa do celoslovenského podujatia Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS.

Hlavným motívom týchto dní stíšenia a oslavy Boha bude čisté srdce. Výzvou pre nás v prebiehajúcom čistom roku prípravy na celoslovenské stretnutie mladých P15 je byť „blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

Ďalšie informácie o podujatí sú k dispozícii na stránke www.t3m.sk.

Púť detí do Marianky 2015

23. mája 2015 sa uskutoční Púť detí do Marianky. Putovať sa bude z Rače a zo Stupavy, pričom priamo v areáli pútnického miesta bude pre deti od 10.00 pripravený duchovný i spoločenský program. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Témou tohotorčnej púte je tajomstvo zasväteného života.

Informácie o púti sú k dispozícii na webovej stránke Arcidiecézneho katechetického úradu.

Šaty robia človeka?

Štvrtá katechéza bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v rámci Roka zasväteného života, ktorá pod názvom Šaty robia človeka? zaznela v rámci mládežníckej sv. omše v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave v piatok 17. apríla 2015 o 19.00 hodine.

Stránky