Oznamy

Oznamy Arcibiskupského úradu v Bratislave.

Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy Mons. Július Koller

Vo štvrtok 26. novembra 2015 o 0.30 hod. v domove seniorov v Trsticiach v okrese Galanta zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy pápežský prelát Mons. Július Koller. Všemohúci Pán ho povolal k sebe vo veku 94 rokov života a po 69 rokoch kňazskej služby.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne sa bude začínať vo farskom kostole v Podunajských Biskupiciach v stredu 2. decembra 2015 o 13.00.

Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. Ľubomír Sloboda

V piatok 16. októbra 2015 o 15.16 v Dubovciach zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. Mgr. Ľubomír Sloboda. Všemohúci Pán ho z časnosti povolal k sebe vo veku 68 rokov života a po 21 rokoch kňazskej služby.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude v Dubovciach pri Skalici (filiálka Farnosti Radošovce) vo štvrtok 22. októbra 2015 so začiatkom o 10.00 hod.

Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. Karol Chvála

V stredu 16. septembra 2015 v dopoludňajších hodinách zomrel v zariadení sociálnych služieb v Nitre na Kalvárii kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. Mgr. Karol Chvála. Všemohúci Boh ho povolal k sebe vo veku 63 rokov života a po 40 rokoch kňazskej služby.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude v Žikave (filiálka Farnosti Hosťovce na území Nitrianskej diecézy) vo štvrtok 24. septembra 2015 so začiatkom o 15.00 hod. Pohrebným obradom bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy Mons. Alexander Barcsek

V utorok 7. apríla 2015 o 12.45 si všemohúci Pán povolal z pozemského života do večnosti Mons. Alexandra Barcseka, kňaza Bratislavskej arcidiecézy. Zomrel v nemocnici v Dunajskej Strede v 86. roku života a v 62. roku kňazskej služby.
Sv. omša s pohrebnými obradmi bude v pondelok 13. apríla 2015 o 14.00 vo farskom kostole v Šamoríne. Telo zosnulého kňaza bude uložené v krypte pod kostolom.

Veľkonočné sviatky 2015 v Katedrále sv. Martina

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi.

Ćlánok obsahuje audio záznamy homílií prednesených počas jednotlivých slávení.

Prihlášky do kňazského seminára

Informujeme, že uchádzači o prijatie na denné štúdium katolíckej teológie (6-ročné štúdium) na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa chcú stať kňazmi a začať formáciu v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, môžu podávať prihlášky na štúdium do 31. marca 2015 na adresu fakulty.
Na 6-ročné denné štúdium katolíckej teológie sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí po jeho absolvovaní zostanú laikmi. Katolícka teológia externou formou (5-ročné štúdium) určená pre laikov sa od najbližšieho akademického roka 2015/2016 už neotvára.

II. ročník potravinovej zbierky pre chudobných

V týždni od 10. novembra do soboty 15. novembra 2014 sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať druhý ročník charitnej potravinovej zbierky pre chudobných. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžu dobrodinci odovzdať dobrovoľníkom charity, ktorí budú k dispozícii pri východe z obchodného domu v pracovných dňoch od 14.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod.

Stránky