Stavebné úpravy na ZŠ Malacky - výzva pre verejné obstarávanie

Pridal dňa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky pre zákazku:

Stavebné úpravy – Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách

Potrebné informácie a dokumenty sú uvedené v prílohách.