Svätý rok milosrdenstva

Sv. Otec František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, ktorý začína slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva:
„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36).“

Oficiálne informácie venované Roku milosrdenstva sú na internete uvedené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (všetky tématické správy).
Informácie na celocirkevnej úrovni spolu s kalendárom veľkých podujatí s pápežom Františkom v rámci Roka milosrdentva sú uvedené na oficiálnej stránke Jubilea milosrdenstva.
Slovenský text, audio nahrávka a ďalšie podklady k hymne Svätého roku milosrdenstva sú k dispozícii na prevzatie na stránke TK KBS.
Informácie o Bránach milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze sú k dispozícii na stránke Informácie o Bránach milosrdenstva.

Relikvie sv. Terézie z Lisieux vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie

V rámci putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux po Slovensku sa vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke koná prípravná novéna s bohatým duchovným programom, ktorá vyvrcholí v nedeľu 10. januára prítomnosťou relikvií vo farskom kostole.

Relikvie sv. Terézie z Lisieux budú následne v nedeľu 10. januára popoludní približne od 14.00 až do 18.00 prítomné v Katedrále sv. Martina v Bratislave k modlitbe a ucteniu.

Jubileum rodiny na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

V tajomstve príchodu Spasiteľa na tento svet a jeho zrodenia v spoločenstve Márie a Jozefa slávime vždy najbližšiu nedeľu po Narodení Pána ako nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.
Prežívajúc mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, pápež František pozýva všetky rodiny počas najbližšej nedele 27. decembra 2015 osláviť Jubileum rodiny.

Novéna a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave

V pondelok 30. novembra 2015 sa vo farskom Kostole sv. Jána z Mathy (v Trojičke) začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pri svätých omšiach o 17.30 sa budú pozvaní kazatelia venovať vysvetleniu skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Novéna vyvrcholí slávením slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Katedrále sv. Martina v Bratislave 8. decembra o 17.00. Liturgickému sláveniu bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Srdečne Vás pozývame pripraviť sa touto novénou na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

Brány milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vydal dekrét, ktorým vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus určil na území Bratislavskej arcidiecézy chrámy, na ktorých budú Brány milosrdenstva pre získanie daru odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Otvoria sa na Tretiu adventnú nedeľu – 13. decembra 2015.

Stránky