Svätý rok milosrdenstva

Sv. Otec František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, ktorý začína slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva:
„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36).“

Oficiálne informácie venované Roku milosrdenstva sú na internete uvedené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (všetky tématické správy).
Informácie na celocirkevnej úrovni spolu s kalendárom veľkých podujatí s pápežom Františkom v rámci Roka milosrdentva sú uvedené na oficiálnej stránke Jubilea milosrdenstva.
Slovenský text, audio nahrávka a ďalšie podklady k hymne Svätého roku milosrdenstva sú k dispozícii na prevzatie na stránke TK KBS.
Informácie o Bránach milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze sú k dispozícii na stránke Informácie o Bránach milosrdenstva.

Púť detí do Marianky

V sobotu 21. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy s programom pre deti od 10. do 14. hodiny. Púť vyvrcholí prechodom Bránou milosrdenstva v Marianke a svätou omšou pred Lurdskou jaskyňou o 14.30.

Plagát púte i podrobné informácie o púti sú uvedené v prílohe.

Turíčna púť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v dňoch 14. až 16. mája koná Turíčna púť, ktorá začína večerným programom pre mladých v sobotu 14. mája o 19.00. Program pokračuje eucharistickými sláveniami v nedeľu Zoslania Ducha Svätého a vrcholí pontifikálnou sv. omšou o 10.30, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Turíčny pondelok už tradične patrí púti seniorov a chorých, v rámci ktorej bude hlavným celebrantom na svätej omši o 10.30 bratislavský pomocný biskup Mons.

Púť v Báči spojená s prechodom Bránou milosrdenstva

V nedeľu 1. mája 2016 sa v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva.
Celý duchovný program od 15.00 bude v slovenskom jazyku. Pri modlitbe vešpier otec biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Hlavným celebrantom svätej omše o 17.00 bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pozývame Vás začať mariánsky mesiac máj vo svätyni v Báči.

Stránky