Rok modlitieb za farnosti (aktualizované)

Pridal dňa

Aktualizované

Vzhľadom na duchovné ovocie, ktoré uplynulý rok modlitieb za farnosti priniesol, od 14. marca 2022 pokračujeme modlitbami za farnosti prispievajúc tak k duchovnému posväteniu pätnásteho roku existencie našej arcidiecézy.

Otec arcibiskup v tejto súvislosti píše kňazom arcidiecézy:

"Spoločenstvo a jednota sú základnými skutočnosťami života Cirkvi. Každý z nás potrebuje spoločenstvo vo viere a vo vedomí jednoty ako pevné body duchovného života. ... Sme v 15. roku jestvovania Bratislavskej arcidiecézy a aj na základe rozhovorov s vami pokladám za dôležité, aby sme pokračovali aj v nasledujúcom období v modlitbách postupne za jednotlivé farnosti."

Rozpis farností i doplnenie ďalších spoločných prosieb sú k dispozícii v prílohe.

__________

Pôvodná správa (4. marca. 2021)

Pri príležitosti 13. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy, ktorý prebieha od 10. marca 2021 do 13. marca 2022.

Rok modlitieb za farnosti nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania a Rok modlitieb za kňazov, ktoré boli slávené pri príležitosti 11. a 12. výročia vzniku našej arcidiecézy. Spoločenstvo miestnej cirkvi, ktorou je arcidiecéza, tak i naďalej túži napĺňať slová Pána Ježiša: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Lk 18,20).

Mons. Stanislav Zvolenský oznámil Rok modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy prostredníctvom marcového Listu kňazom, z ktorého vyberáme:

Dátum začiatku je zvolený z dôvodu, že 10. marca slávime v arcidiecéze sviatok posviacky Katedrály sv. Martina. Katedrála je jednotiaci znak všetkých farských kostolov. Farský kostol je jednotiacim znakom spoločenstva farnosti. Otvorí sa tak reťaz modlitieb, ktorá nás v nasledujúcom období spojí vo vzájomnej duchovnej podpore.

Duchovná situácia v našej spoločnosti a teda aj v našej arcidiecéze a v našich farnostiach vyžaduje, aby sme prekonávali spoločne telesné i duchovné ohrozenia, aby sme si pomáhali v prekonávaní strachu, aby sme sa posilňovali v nádeji, aby sme sa povzbudzovali k láske.

Pri tejto príležitosti pokladám za vhodné vyjadriť aj vďaku Pánovi za vás všetkých, ktorí obetavo využívate všetky dostupné formáty individuálnej i komunitnej pastorácie a že sa v tom vzájomne povzbudzujete, radíte si a pomáhate. Vaše pastoračné činnosti pri zachovaní všetkých hygienických požiadaviek sú prejavom pravej odvahy a nádeje.

V priloženej videopozvánke bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko povzbudzuje:

Budeme sa modliť, lebo modlitba je to, bez čoho naozaj nemôžeme duchovne prežiť, bez čoho nemôžeme budovať náš vzťah s Bohom, ani naše vzájomné vzťahy. Milí bratia a sestry, čím viac sa spolu modlíme, tým viac sme spolu bratia a sestry...

Podujatia a informácie súvisiace s Rokom modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy sú k dispozícii pod heslom Rok modlitieb za farnosti.

Priebežné informácie o aktuálnej farnosti, za ktorú sa modlíme, sú uvádzané na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

Informácie o dekanátoch a jednotlivých farnostiach sú k dispozícii na stránkach schematizmu Bratislavskej arcidiecézy.

Súbor liturgických prosieb, z ktorých možno počas Roku modlitieb za farnosti od 10. marca 2021 v našej arcidiecéze pri každej svätej omši jednu pridávať k Spoločným modlitbám veriacich, je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Plugin/modul pre redakčný systém WordPress, prostredníctvom ktorého je možné na webových stránkach zobrazovať aktuálny úmysel modlitby za farnosti, je k dispozícii na stránke WordPress/Plugin/Modlitba za farnosť.

__________
Foto: Martin Ližičiar, TK KBS; Peter Zimen, TK KBS; ABÚ