Pomoc utečencom

Pomoc pre utečencov, prenasledovaných a obete vojny.

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine (priebežne aktualizované)

Priebežne aktualizované - posledná zmena: 12. januára 2024

S bolesťou v srdci vnímame utrpenie mnohých ľudí v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. V nádeji a dôvere v Pána sa preto snažíme túto bolesť pretaviť do odvahy pomoci obetiam a služby pokoja i mieru vo viacerých rovinách:

  • živá viera nás vedie k skutkom telesného i duchovného milosrdenstva
  • k Pánovi času a dejín sa obraciame vrúcnou modlitbou a pôstom, prosiac za mier na Ukrajine a pomoc, posilu i ochranu pre trpiacich a obete
  • prejavením milosrdenstva a lásky, ktorá sa zhmotňuje dobročinnosťou a mnohorakou materiálnou pomocou prichádzajúcim utečencom i trpiacim na Ukrajine
  • dobrovoľníckou službou utečencom a pomocou našich spoločenstiev utečencom, ktorí medzi nás prichádzajú
  • spoločenskou angažovanosťou za mier a pokoj na Ukrajine

Adorácia za mier na Ukrajine (aktualizované)

V nedeľu 27. februára, večer o 20.30 pozývame veriacich zjednotiť sa v modlitbe za mier na Ukrajine v rámci Eucharistickej adorácie, ktorú bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenskýv Katedrále sv. Martina.

Srdečne pozývame k účasti – či už osobne (všetci sú srdečne vítaní) alebo prostredníctvom TV LUX.

Aktualizované

Modlitby za mier na Ukrajine v rámci Eucharistickej adorácie v Katedrále sv. Martina pokračujú i ďalšie nedele - 13.3., 20.3., 27.3., 3.4....

Pozvanie otca arcibiskupa na eucharistické slávenie spojené s modlitbou zasvätenia Ruska a Ukrajiny

Milí bratia a sestry,
uplynul takmer mesiac od začiatku vojny na Ukrajine, ktorá spôsobuje každým dňom hroznejšie utrpenia a ohrozuje dokonca svetový mier.

Na základe výzvy Svätého Otca pápeža Františka všetkých vás pozývam, aby ste sa dňa 25. marca 2022 na slávnosť Zvestovania Pána o 17.00 zúčastnili svätej omše v katedrále svätého Martina, ktorú obetujem za pokoj vo svete a na záver svätej omše sa duchovne spojíme so Svätým Otcom, aby sme sa jednomyseľne a vrúcne pridali k prosbe k Božej Matke Panne Márii slovami osobitnej modlitby zasvätenia (zverenia) Ruska a Ukrajiny.

Stretnutie zástupcov Cirkvi s predstaviteľmi SR kvôli pomoci obetiam vojny

Zástupcovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vedení bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom, predsedom Rady KBS pre migrantov a utečencov, sa 24. februára na Úrade vlády SR v Bratislave stretli s premiérom Eudardom Hegerom, ministrom vnútra Romanom Mikulcom a vedúcim Migračného úradu Jánom Orlovským.

V spoločnom rozhovore, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia KBS, Slovenskej Katolíckej Charity a Maltézskej pomoci, hľadali možnosti koordinovanej pomoci ľuďom zasiahnutým dôsledkami vojny na Ukrajine.

KBS a Charita spustili registráciu ubytovacích kapacít pre utečencov

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny.

Registračný formulár je k dispozícii na registračnej stránke ubytovania TK KBS.

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu (2 x aktualizované)

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!

Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine.

Stránky