Prezentácia slovenského prekladu encykliky Lumen fidei

Pridal dňa

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa v aule RKCMBF UK na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia prvej encykliky pápeža Františka - Lumen fidei.
Prinášame zvukový záznam tejto prezentácie, ktorú moderovala prof. Emília Hrabovec.
Encykliku predstavili z biblického hľadiska Mons. Jozef Jančovič, z patristického pohľadu P. Miloš Lichner, SJ, z pohľadu filozofie Mons. Gašpar Fronc a z hľadiska prekladateľa Mons. Marián Gavenda. Na uvedení slovenského prekladu sa zúčastnil aj bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.


Zvukový záznam prezentácie:


Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (101MB, 128kbps)