Odovzdanie Svätomartinskej zbierky

Pridal dňa

V utorok 5. februára 2013 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej zbierky vo výške 84.000 €. Suma bola rozdelená na dve rovnaké časti a odovzdaná školám pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a v Levoči.
V mene pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského i v mene riaditeľov oboch škôl vám vyjadrujeme všetkých dobrodincov úprimnú vďaku za pomoc a štedrosť.

Symbolické šeky na zakúpenie prístrojov prevzali riaditelia škôl na Arcibiskupskom úrade z rúk bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, ktorý medzi iným spomenul: "Prežívame Rok viery a precitnutie k viere je v rôznych biblických príbehoch symbolizované aj nadobudnutím zraku. Ježiš, keď uzdravoval tých, ktorí nevideli alebo videli slabo, tak im zároveň dal vieru, teda videli v zmysle materiálnom, ale zároveň vnútorne precitli v zmysle, že videli aj srdcom. Z tejto symboliky vznikla myšlienka, že tento rok urobíme zbierku na tých, ktorí sú takýmto spôsobom postihnutí, takýmto spôsobom trpia, že sú buď slabozrakí alebo nevidia vôbec."

Spravodajstvo z odovzdávania výnosu vlaňajšej Svätomartinskej zbierky je uvedené na stránkach TK KBS.

Fotografie z odovzdávania zbierky je možné nájsť vo fotobanke TK KBS.

Audio záznam príhovoru Mons. Jozefa Haľka z odovzdávania zbierky je k dispozíciina stránkach TK KBS.

Video záznam zo spravodajstva TV Lux z odovzdávania výnosu vlaňajšej Svätomartinskej zbierky je uvedené na stránkach TK KBS.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS