Sväté omše s katechézami k Roku viery

Pridal dňa

Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze sú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina vždy druhý štvrtok v mesiaci o 17.00, ktorých cieľom je priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.
Vo štvrtok 10. októbra 2013 o 17.00 bola slávená posledná sv. omša s homíliou bude tematicky zameraná na katechézu posledného článku Apoštolského vyznania viery.

 
Témy jednotlivých katechéz:

8. november 2012:
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme
Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (15.9MB, 128kbps).
Ďalšie informácie sú uvedené na stránke Tlačovej kanceláre KBS.

13. december 2012:
Verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána

10. január 2013:
Ježiš Kristus sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny
Ďalšie informácie sú uvedené na stránke Tlačovej kanceláre KBS.

14. február 2013:
Ježiš Kristus trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný

14. marec 2013:
Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych
Audio záznam homílie Mons. Daniela Ižolda, rektora kňazského seminára v Bratislave, je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (6.3MB, 128kbps).

11. apríla 2013:
Ježiš Kristus vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho
Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (19.2MB, 128kbps).

9. mája 2013:
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych
Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (10.6MB, 128kbps).

13. júna 2013:
Verím v Ducha Svätého
Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (11.5MB, 128kbps).

11. júla 2013:
Verím v svätú Cirkev katolícku Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (12.9MB, 128kbps).

8. augusta 2013:
Verím v odpustenie hriechov Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (13.6MB, 128kbps).

8. augusta 2013:
Verím v odpustenie hriechov Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (13.6MB, 128kbps).

12. septembra 2013:
Verím vo vzkriesenie tela

10. októbra 2013:
Verím vo večný život
Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (18MB, 128kbps).