Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Pridal dňa

Pod názvom „Biblia dňom i nocou“ sa od 26. do 30. novembra 2012 v bratislavskom Kostole svätého Ladislava uskutoční už tretie nepretržité čítanie a počúvanie celého Svätého písma. Podrobnejšie informácie o celom podujatí budú uverejňované na stránke biblia.abu-bratislava.sk.

Podujatie je súčasťou aktivít Roku sv. Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli slová Svätého písma v reči nášho ľudu a súčasne participuje na nedávno otvorenom Roku viery, keďže živá viera čerpá z Božieho slova.

Kontinuálne čítanie 26. novembra o 9.00 otvorí a prvým čítajúcim bude aj v tomto roku bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

__________
Foto: Juraj Vidéky, TK KBS