Rok viery na internete

Pridal dňa

Oficiálne web stránky a dôležité dokumenty k Roku viery.

Rok viery otvorí svätý otec Benedikt XVI. 11. októbra 2012, v deň päťdesiateho výročia otvorenia II. vatikánskeho koncilu a dvadsiateho výročia vyhlásenia Katechizmu Katolíckej cirkvi. Zámerom Roku viery je obnova našej viery pre prehĺbenie vzťahu voči Ježišovi Kristovi i pre novú evanjelizáciu v dnešnom svete a zároveň príležitosť spoznávať a chápať II. vatikánsky koncil ako veľkú milosť a bezpečný kompas učiteľského úradu Cirkvi v rámci jej tradície pre 21. storočie, ktoré sa pred nami otvára.

Rok viery bude sprevádzaný mnohými podujatiami na úrovni všeobecnej Cirkvi i na úrovni partikulárnych cirkví, pričom informácie o väčšine z nich sú a budú dostupné i prostredníctvom internetu:

Oficiálna vatikánska stránka Roku viery: [EN, IT, ES]
   www.annusfidei.va

Rok viery na stránkach Tlačovej kancelárie KBS: [SK]
   www.tkkbs.sk

Rok viery na stránkach Bratislavského arcibiskupstva: [SK]
   www.abu-bratislava.sk
__________

Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI., ktorým sa oznamuje Rok viery: [SK]
   Apoštolský list Porta fidei

Nóta Kongregácia pre náuku viery s pastoračnými usmerneniami na Rok viery: [SK]
   Nóta s pastoračnými usmerneniami

Dekrét o udelení úplných odpustkov v súvislosti so slávením Roka viery: [SK]
   Dekrét Apoštolskej penitenciárie URBIS ET ORBIS
   o odpustkoch k Roku viery

   Dekrét o udelení odpustkov (informácie na stránkach TK KBS)

__________
Foto: elitePeacemaker, Picasa Web Albums; úprava Peter Šantavý (CC BY-SA)