Otvorenie Roku viery v Bratislavskej arcidecéze

Pridal dňa

Vo štvrtok 11. októbra 2012 sa začína Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 11. októbra o 18.30 v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, ktorou sa naša arcidecéza zapája do otvorenia i aktivít Roku viery zameraného na jej prehĺbenie a obnovu.
Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze budú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina - vždy druhý štvrtok v mesiaci o 18.30. Tematicky budú zamerané na priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.

Hlavným celebrantom sv. omše pri príležitosti otvorenia Roku viery bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, nakoľko bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude v tom čase už prítomný na biskupskej synode v Ríme.

Rok viery sa začne 11. októbra 2012, na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013, slávnosti Krista Kráľa celého vesmíru. Bude to moment vďačnosti a práce na stále plnšom obrátení sa k Bohu, pre posilnenie našej viery v neho a pre jeho radostné ohlasovanie človeku dnešnej doby.(Z homílie Benedikta XVI. na stretnutí o novej evanjelizícii, Vatikán 16.10.2011)

Rok viery má prispieť k novej konverzii k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby všetci členovia Cirkvi boli dôveryhodnými a radostnými svedkami vzkrieseného Pána, schopnými priviesť mnohých ľudí k hľadaniu brány k viere. (Z nóty Kongregácie pre náuku viery pre Rok viery).

Informácie a tlačové správy súvisiace s Rokom viery je možné nájsť na webových stránkach Tlačovej kancelárie KBS.