Týždeň Cirkvi pre mládež (aktualizované)

Pridal dňa

Od 14. do 20. novembra prebieha Týždeň Cirkvi pre mládež. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je výzva Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce.

Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým a vedomostný kvíz v Dome Qou Vadis. Súčasťou týždňa je i pozvanie všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže Vinica v Bratislave prežiť bohatý program.

V Diecézny svetový deň mládeže, v nedeľu 20. novembra, ktorou sa zavŕši Týždeň Cirkvi pre mládež, bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť svätú omšu pre všetkých mladých. Na tento deň pripravili naši otcovia biskupi krátky príhovor k mladým (je k dispozícii v prílohe).

Marek Vranka, predseda Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, nás povzbudzuje:

V uvedených dňoch sme pozvaní viac myslieť na mladých v Cirkvi, modliť sa za nich a s nimi, a dať im možnosť zažiť, že sú dôležitou súčasťou Cirkvi, ktorej na nich záleží a počíta s nimi. Tento týždeň vyvrcholí nedeľou Krista Kráľa, ktorú pápež František ustanovil ako diecézny svetový deň mládeže. Spoločne tak môžeme uvažovať nad témou, ktorú v tejto súvislosti svätý otec zvolil na tento rok: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). Vydajme sa na cestu túto cestu s Máriou a sprevádzajme na tejto ceste aj mladých. A to nielen počas uvedeného týždňa, ale aj v perspektíve celého nášho putovania za Kristom. Využime túto príležitosť a začnime sa pripravovať na nastávajúce Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia už lete roka 2023 v Portugalsku.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.mladezba.sk a v prílohách.

Rada pre mládež a univerzity KBS a Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRKo s inštitútom O.Z.V.I.A.C. pripravili podujatia a rôzne materiály pre hlboké prežívanie a naplnenie tohto týždňa mladých. Konkrétne informácie sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/tyzdenpremladez a v prílohách.

Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholí v nedeľu 20. novembra 37.dňom mládeže, ktorý vyhlásil Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa. Na tento deň nám naši otcovia biskupi pripravili krátky príhovor k mladým, ktorí prosíme prečítať v rámci farských oznamov. Nájdete ho v prílohe.