Vyše 200 koordinátorov a moderátorov sa zišlo na druhom synodálnom webinári

Pridal dňa

Viac ako 200 koordinátorov a moderátorov synodálnych stretnutí z farností a spoločenstiev v Bratislavskej arcidiecéze sa stretlo na druhom webinári zameranom na prípravu a priebeh synody v miestnej cirkvi. Stretnutie otvoril bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský modlitbou k Duchu Svätému za synodu. „Ďakujem všetkým, ktorí ste sa vydali na synodálnu cestu v Bratislavskej arcidiecéze. Sme spoločenstvo, ktoré chce spolu kráčať,” povedal s tým, že viacero dôležitých krokov už urobili. I tento webinár je podľa neho krokom na spoločnej ceste.

Po úvodných slovách otca arcibiskupa, v ktorých na synodálny proces aplikoval podnety z litrugického slávenia, arcidiecézny koordinátor synody Juraj Vittek informoval o aktuálnom priebehu arcidiecéznej fázy synodálneho procesu a zapojení farností (zatiaľ sa v arcidiecéze zapojilo do synodálneho procesu 79 farností, čo sú cca. dve tretiny).

Výstupom farskej etapy by mal byť podľa neho pokus o rozlišovanie – čo nám Duch povedal cez to, čo povedali ľudia pozitívne i kritické, čo zdieľali, čo prežívajú, čo cítia a čo vnímajú ako dar i ako výzvy. Moderátori a koordinátori si budú robiť poznámky z jednotlivých stretnutí vo farnostiach a spoločenstvách. Na záver stretnutí sa potom na úrovni farnosti urobí syntéza toho, čo sa počulo, o čom sa diskutovalo a čo sa rozlíšilo ako hlas Ducha Svätého a ako výzva do ďalšieho života. Samotnému rozlišovaniu bude tiež venovaný webinár.

Trojhodinový maratón druhého webinára pokračoval rozoberaním duchovných aspektov Synody (pripravil doc. Jozef Jančovič), praktickými príspevkami facilitátorov k príprave konzultačných stretnutí a úlohe koordinátorov (facilitátorka Štefánia Hrivňáková) a k obsahu - deviatim bodom konzultačných stretnutí (facilitátor Juraj Klepáč).

Po prestávke webinár pokračoval prácou v skupinkách, ktorých výstupy boli predmetom záverečnej panelovej diskusie.

Webinár nadväzoval na prvé on-line stretnutie miestnych koordinátorov arcidiecézy, ktoré sa uskutočnilo 29. januára 2022.

PrílohaVeľkosť
Image icon Program 2. webinára [jpg]49.63 KB