Uskutočnil sa prvý webinár pre koordinátorov synodality

Pridal dňa

V sobotu, 29. januára Arcidiecézny synodálny tím v Bratislavskej arcidiecéze zorganizoval prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev arcidiecézy.

Na úvod bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poďakoval všetkým za ochotu zúčastniť sa na synodálnej ceste, aby celý proces bol čo najúčinnejší pre dobro všetkých v Bratislavskej arcidiecéze, ale aj pre všetkých, ktorých stretáme na svojich životných cestách.

Video záznam seminára je k dispozícii na webovej stránke Synodálneho procesu Bratislavskej arcidiecézy v časti Webináre pre synodalitu.

Mons. Zvolenský upozornil na dnešné liturgické texty, ktoré sú podľa neho Boží dar. Dnes sa pri sobotňajších svätých omšiach čítal úryvok, ako učeníci na rozbúrenom jazere prežívajú strach a prosia Ježiša, aby ich zachránil. „Cirkev je obraz lode. Je živý aj pre dnešnú dobu. Aj my sme Cirkev na rozbúrenom mori spoločnosti. Aj my hovoríme, to, čo učeníci. Pane, zachráň nás. A on aj nám hovorí: „Máte malú vieru“. Synoda bude hľadať odpovede na otázky cez Sväté písmo,“ povedal Mons. Zvolenský, podľa ktorého synodálna cesta patrí bytostne k Cirkvi. „Zároveň patrí k životu akéhokoľvek spoločenstva, ktoré chce žiť podľa viery. Počúvať, čo Boh hovorí cez Sväté písmo, hľadať odpovede, povzbudiť sa. Je to veľké zdokonaľovanie nás ľudí, človeka, muža, ženy, pokrsteného,“ dodal.

Členka arcidiecézneho synodálneho tímu Renáta Ocílková na stretnutí konštatovala, že žijeme zvláštne časy – žijeme dobu veľmi rýchlu, a venovať sobotňajšie dopoludnie webináru má pre mnohých možno cenu zlata. „Vážime si to, a verím, že Vám, aj tým, s ktorými spolu kráčate, kráčame, to prinesie požehnanie,“ povedala. Podľa nej žijeme možno aj dobu rozdelenia či strachu – kvôli covidu, kvôli rozdielnym názorom, dokonca kvôli možnému vojnovému konfliktu blízko nás. „A nemusíme ísť ďaleko, možno všetci tak trochu bojujeme aj doma. Do toho celého prichádza ponuka synody ako liek. Ak ste si doteraz mysleli, že sa jej treba báť, tak verím, že dnes spolu dozrejeme k tomu, že synoda sa nám ponúka ako liek na dnešné bolesti. Sme častokrát oddelení a bojíme sa prihovoriť, stretnúť či objať, bojíme sa choroby, iného názoru, dotyku... Dnes chceme na toto všetko odpovedať. Teda začať odpovedať. Začať,“ zdôraznila.

Arcidiecézny koordinátor synody Juraj Vittek upozornil, že synodalita je v prvom rade počúvaním, ktoré nás má zapáliť k evanjelizácii. „Synodalita je počúvanie Ducha Svätého, Božieho slova, Božieho ľudu,“ povedal. Prototypom synodálnej cesty sú podľa neho emauzskí učeníci, ktorí hodiny rozprávajú a Ježiš ich počúva. „Ježiš nič nehodnotí. Učeníci hovoria o sklamaní, frustrácii. Potom im otvára Písma. Nás čaká takýto proces,“ zdôraznil Juraj Vittek, podľa ktorého dialógom začína premena, ktorá vyvrcholi na eucharistickom slávení.

__________
Zdroj správy: TK KBS
Foto: Facebook Synodálneho procesu Bratislavskej arcidiecézy