Rozbiehame synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze

Pridal dňa

V rámci prebiehajúcej diecéznej fázy synodálneho procesu sa postupne rozbiehajú ďalšie synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze.

V sobotu, 29. januára sa uskutočnil prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev z celej arcidiecézy (farnosti, rehoľné centrá a laické združenia a hnutia). Miestni koordinátori budú následne informovať svoje spoločenstvá o synodalite i o ponukách, ktoré budú postupne organizovať a ponúkať jednotlivcom i spoločenstvám.

Na webovej stránke synodálnej cesty Bratislavskej arcidiecézy je k dispozícii nová sekcia Podpora, v rámci ktorej sú priebežne zverejňované materiály pre podporu miestnych koordinátorov a ich tímy, video záznamy webinárov a biblické zamyslenia.