Pápež vydal list k 1600. výročiu sv. Hieronyma: Láska k Svätému písmu

Pridal dňa

Uplynulo 1600 rokov od smrti sv. Hieronyma, učiteľa Cirkvi, znalca Svätého písma a jeho prekladateľa do latinčiny. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František apoštolský list s názvom Scripturae Sacrae affectus – „Láska k Svätému písmu“. Dnešným sviatkom sv. Hieronyma sa na Slovensku zároveň uzatvára Rok Božieho slova, vyhlásený Konferenciou biskupov Slovenska na návrh Katolíckej biblickej federácie.

Ďalšie informácie sú uveedné v správe slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.

Text listu vo viacerých svetových jazykoch je k dispozícii na stránke Scripturae Sacrae affectus.

__________
Foto: Vatican News