Duchovná služba v nemocniciach

Pridal dňa

Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spasy veriacim kresťanom katolíkom zabezpečuje miestny biskup pomocou kňazov, ktorí sú dekrétom pre danú nemocnicu menovaní, alebo pomocou farských kňazov, ktorí do zdravotníckeho zariadenia prichádzajú v stanovenom čase.

Počas hospitalizácie môžete seba alebo svojho príbuzného nahlásiť v príslušnej nemocnici kňazovi, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu (viď odkazovaná webová stránka). Je dobré, keď vysvetlíte okrem údajov i svoju alebo príbuzného situáciu, naliehavosť, vyjadrovanie duchovného života pacienta doteraz a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe užitočné.

Kontakty na duchovnú službu v nemocniciach sú k dispozícii na webovej stránke:

DUCHOVNÁ SPRÁVA V NEMOCNICIACH

____________
Text prevzatý z odkazovanej webovej stránky.