Výveska.Sk

Výveska je najväčší portál informácií o kresťanských podujatiach a aktuálnych akciách zo sveta kresťanstva na Slovensku.
Spolupracuje s mnohými kresťanskými organizáciami a pravidelne ju navštevujú tisícky kresťanov.

Prehľad kresťanských podujatí a akcií, ktoré Výveska.Sk ponúka, je k dispozícii je na webovej stránke www.vyveska.sk.