Informácie o výberových konaniach (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Výberové konania na obsadenie miesto riaditeľky/a
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevného konzervatória, Bratislava
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 9. mája 2024. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského, Malacky
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 16. mája 2024. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.