Informácie o výberových konaniach (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Výberové konania na obsadenie miest riaditeľov
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa CMŠ Márie Mazzarellovej v Bratislave
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2022.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 5. júna 2022. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ sv. Márie Magdalény v Bratislave
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B, Bratislava, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2022.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 5. júna 2022. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho v Bratislave
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2022.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 5. júna 2022. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.