Informácie o výberových konaniach (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Výberové konania na obsadenie miesto riaditeľky/a
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej v Bratislave
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A, Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. januára 2024.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 15. novembra 2023. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.