Svätomartinské trojdnie 2021

Pridal dňa
PAY by square - podpora zbierky

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktoré sa koná v dňoch 9.-11. novembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Svätomartinské triduum 2021 sa uskutočňuje ako poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Ocom.

Liturgické slávenia Svätomartinského trojdnia v roku 2021

 • utorok 9. novembra o 18.00
    Téma: viera ako cesta
    Príhovor: Mons. Tibor Hajdu, súdny vikár (podcast - audio záznam príhovoru na platformách Spotify a Anchor)
    Úmysel svätej omše: na poďakovanie Pánovi za službu všetkých dobrovoľníkov
 • streda 10. novembra o 18.00
    Téma: viera ako proroctvo
    Príhovor: vdp. Vladimír Kiš, koordinátor liturgie (podcast - audio záznam príhovoru na platformách Spotify a Anchor)
    Úmysel svätej omše: na poďakovanie Pánovi za službu liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne
 • štvrtok 11. novembra
    Téma: viera ako súcit
    Príhovor: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita (podcast - audio záznam príhovoru na platformách Spotify a Anchor)
    Úmysel svätej omše: na poďakovanie Pánovi za službu všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Otcom
 • nedeľa 14. novembra o 10.30
    Téma: pomoc podľa príkladu svätého Martina
    Príhovor: vdp. Marián Kalina, farár v Moravskej Novej Vsi, ktorá bola postihnutá tornádom.
Svätomartinská zbierka
 
V nedeľu 14. novembra sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach koná Svätomartinská dobročinná zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.
 
Zbierku je možné podporiť aj on-line zaslaním milodaru prostredníctvom elektronickej úhrady Pay by square (viď pripojený QR kód, pričom výšku milodaru je možné zmeniť) alebo zaslaním milodaru priamo na účet SK54 0900 0000 0051 2351 0222, variabilný symbol: 8181.
Pastiersky list k sviatku sv. Martina z Tours
 
Pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského k sviatku sv. Martina z Tours v roku 2021 je k dispozíci na prevzatie v prílohe v slovenskej i maďarskej verzii.

Priebeh Svätomartinského trojdnia je možné sledovať aj na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

__________
Stránka je priebežne aktualizovaná. Dátum vytvorenia: 4.11.2021. Dátum poslednej aktualizácie: pozri informácie uvedené pod nadpisom stránky.