Tlačová kancelária KBS

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) je súčasťou sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Plní úlohu jeho tlačového oddelenia. Monitoruje dennú tlač, rádiá a televízie, vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi doma i vo svete, organizuje tlačové konferencie po zasadaní KBS a pri iných príležitostiach. Obsahovo zabezpečuje internetovú stránku KBS. Je cenným zdrojom informácii pre slovenských i zahraničných biskupov, kňazov, rehoľníkov i laikov. Zo správ čerpajú všetky typy masovokomunikačných prostriedkov.

Publikované správy i všetky ostatné služby TK KBS sú k dispozícii na webovej stránke www.tkkbs.sk.