Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Metropoliti Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak dostali pálium

V nedeľu na sviatok svätých Petra a Pavla udelil v Ríme pápež Benedikt XVI. arcibiskupské pálium vyše štyridsiatim arcibiskupom – metropolitom z celého sveta, z toho štrnástim z Európy. Napríklad z krajín strednej a východnej Európy obdržal pálium moskovský arcibiskup Paolo Pezzi; arcibiskup z Minska (Bielorusko) Tadeusz Kondrusiewicz; arcibiskup z Gdansźka (Poľsko) Słavoj Leszek Glódź a arcibiskup z Djakova – Osijeku (Chorvátsko) Marin Spakić. Benedikt XVI. pálium odovzdal aj dvom arcibiskupom zo Slovenska, bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému a prešovskému arcibiskupovi východného obradu Jánovi Babjakovi.

Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak sa v Ríme stretli s pútnikmi

Pri príležitosti udeľovania arcibiskupských pálií bratislavskému arcibiskupovi – metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému a prešovskému arcibiskupovi - metropolitovi Jánovi Babjakovi vycestovalo do Ríma vyše štyristo slovenských pútnikov, z toho asi polovica gréckokatolíckych veriacich. Deň pred odovzdaním pálií, v sobotu 28. júna predpoludním sa obaja arcibiskupi s pútnikmi stretli v najstaršej rímskej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Arcibiskup Zvolenský na pútnickom mieste Báč

Vo štvrtok 19. júna zavítal bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský do pútnickeho miesta Báč. Ako hlavný celebrant slúžil svätú omšu v maďarskej reči, slovensky predniesol kázeň o dôležitosti mariánskej úcty; o mimoriadnych javoch, ktorými Boh niekedy potvrdzuje zbožnosť mariánskych ctiteľov; o Panne Márii ako matke a vzore oddanosti Bohu.

Zakončenie školského roka na RKCMBF UK v Bratislave

Vo štvrtok 12. júna 2008 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského slávnostným Te Deum zakončil školský rok. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup – metropolita a veľký kancelár fakulty Mons. Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii pripomenul dôležitosť teologického poznania, ale aj paralelného duchovného zrenia poslucháčov i pedagógov.

Stránky