Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský na otvorení Kolégia Antona Neuwirtha

V pondelok 22. septembra 2009 sa v Ivánke pri Dunaji uskutočnilo otvorenie Kolégia Antona Neuwirtha v prítomnosti nových študentov a niekoľko desiatok významných hostí. Prvý akademický rok kolégia uviedla slávnostná svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Veni Sancte na RKCMBF UK

V pondelok 21. septembra 2009 sa v Dóme sv. Martina a v blízkych priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty uskutočnilo slávnostné zahájenie nového akademického roka. Uviedla ho svätá omša, na ktorej s bratislavským arcibiskupom-metropolitom a veľkým kancelárom fakulty Mons. Stanislavom Zvolenským koncelebroval trnavský biskup Mons. Ján Orosch a ďalší kňazi.

Stránky