Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Bratislavská arcidiecéza si pripomenula 14 rokov od svojho založenia

V pondelok 14. februára sme si pripomenuli 14. výročie ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina predsedal sláveniu svätej omše, ktorá bola obetovaná za všetkých veriacich našej arcidiecézy.

Arcidiecéza bola zriadená 14. februára 2008 pápežom Benediktom XVI. dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites, pričom oznámenie bolo zverené kardinálovi Jozefovi Tomkovi ako zvláštnemu legátovi pápeža.

Rozbiehame synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze

V rámci prebiehajúcej diecéznej fázy synodálneho procesu sa postupne rozbiehajú ďalšie synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze.

V sobotu, 29. januára sa uskutočnil prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev z celej arcidiecézy (farnosti, rehoľné centrá a laické združenia a hnutia). Miestni koordinátori budú následne informovať svoje spoločenstvá o synodalite i o ponukách, ktoré budú postupne organizovať a ponúkať jednotlivcom i spoločenstvám.

Stretnutie zasvätených osôb v Katedrále sv. Martina

Pri príležitosti Dňa zasväteného života - na sviatok Obetovania Pána - pozval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zasvätených svojej arcidiecézy na stretnutie, ktoré bolo v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Mons. Zvolenský, obetujúc za zasvätených svätú omšu, ďakoval za dar zasväteného života, pričom v homílii zdôraznil: “Vždy nám treba znovu ďakovať za dar zasväteného života. Každý z vás predstavuje nádherný príbeh povolania, keď ste sa vydali na cestu životom ako tí, ktorí chcú patriť Pánovi v posvätnom spôsobe života”. Zároveň konštatoval, že mnohí zo zasvätených pracujú v sociálnej oblasti s tými, ktorý majú málo nádeje na zmysel života. Mnohí pracujú v zdravotníctve, kde sa ľudia často približujú k smrti. V školstve zasvätení pomáhajú mladým, aby mali pravú nádej. Preto aj svätú omšu obetoval ako veľkú prosbu za zasvätených, aby dokázali bratom a sestrám vydať žiaru pochádzajúcu od Krista.

Uskutočnil sa prvý webinár pre koordinátorov synodality

V sobotu, 29. januára Arcidiecézny synodálny tím v Bratislavskej arcidiecéze zorganizoval prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev arcidiecézy.

Na úvod bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poďakoval všetkým za ochotu zúčastniť sa na synodálnej ceste, aby celý proces bol čo najúčinnejší pre dobro všetkých v Bratislavskej arcidiecéze, ale aj pre všetkých, ktorých stretáme na svojich životných cestách.

Nová farnosť blahoslaveného Titusa Zemana

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v sobotu 8. januára 2022, na sviatok blahoslaveného Titusa Zemana, zriadil farnosť, ktorá bude zverená komunite saleziánov na Mamateyovej a je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi.

V rámci zriadenia novej farnosti počas slávenia svätej omše boli oznámené i ďalšie náležitosti - ulice, ktoré budú spadať pod túto farnosť a hlavný správca farnosti, don Dušan Vilhan, SDB. Farským vikárom (kaplánom) sa stal don Marián Valábek, SDB.

Príprava na X. svetové stretnutie rodín

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti - tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať budúci rok od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetky rodiny našich farností k príprave na X. svetové stretnutie rodín prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti.

Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk.

Svätomartinské trojdnie 2021

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktoré sa koná v dňoch 9.-11. novembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Svätomartinské triduum 2021 sa uskutočňuje ako poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Ocom.

Stránky