Svetové dni mládeže - Krakov 2016

Pridal dňa

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky.
Svetové dni mládeže vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, keď pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Keďže ich nadšenie prekonalo všetky očakávania, v roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začala veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže.
Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež.

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v poľskom Krakove, v meste úzko spojenom so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II. Mottom stretnutia sú slová Ježiša Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (por. Mt 5, 7).

Za prípravu, výpravu a organizáciu prípravy je zodpovedná Rada KBS pre mládež a univerzity.

Informácie o registrácii, dni v diecézach, cene, doprave na SDM i ďalšie informácie budú postupne zverejňované na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk.
Konkrétne informácie pre záujemcov z Bratislavskej arcidiecézy sú uvedené na webovej stránke Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.

Aktuálne spravodajstvo zo Svetových dní mládeže v Krakove prináša Tlačová kancelária KBS i Televízia LUX.

Otázky ohľadom SDM je možné smerovať na:
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
Špitálska 7
814 58 Bratislava
E-mail: info@mladezba.skĎalšie videá k Svetovým dňom mládeže nájdete na video portáli YouTube.