Informácie o projektoch realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Pridal dňa

Zverejňujeme informácie o projektoch realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

  • Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách
  • Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave
  • Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice
  • Projekt rekonštrukcie priestorov Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Malackách

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na prevzatie v prílohách vo formáte PDF.
Z dôvodu zvýšenia transparentnosti realizovaných projektov zverejňujeme i ďalšie dokumenty (zmluvy a pod.) na samostatnej stránke.

Aktualizované 7.4.2020 (pôvodná správa bola z 28. januára 2020):

Začal sa realizovať projekt Učíme sa pre život - vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice (kód projektu 302021M438).
Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo žiadosť na zmenu harmonogramu so začiatkom na mesiace 03/2020 a koniec 12/2020, čiže tieto údaje sú upravené aj v ITMS2014+. Zmena je zapracovaná v aktuálnej prílohe Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice - aktualizované.

Aktualizované 19.8.2020:

Aktualizáciu dokumentu v prílohe - harmonogramu projektu Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Aktualizované 9.12.2020:

Aktualizované o informácie o projekte rekonštrukcie priestorov Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky, organizačnej zložky Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách. Konkrétne informácie sú uvedené v prílohe.