Obmedzenie činnosti Arcibiskupského úradu v Bratislave (2 x aktualizované)

Pridal dňa

Vzhľadom na aktuálny stav a vývoj epidemiologickej situácie i prijaté preventívne opatrenia voči šíreniu infekcie koronavírusu je Arcibiskupský úrad od 16. marca 2020 otvorený v čase od 7.30 do 12.00. Podateľňa je otvorená v obmedzenom režime tiež iba od 7.30 do 12.00.

Keďže v rámci obmedzeného režimu zamestnanci úradu môžu pracovať z domu (home office), pre riešenie pracovných záležitostí sú dostupní prostredníctvom elektronických nástrojov (Groupwise, Messenger, Filr,...).

Dôrazne prosíme pre riešenie akejkoľvek agendy na oddeleniach Arcibiskupského úradu, na vybavenie ktorej nie je nevyhnutný osobný kontakt, využiť elektronický, prípadne telefonický kontakt.
Prijímanie stránok je obmedzené na najvyššiu možnú mieru. Ak však treba prijať nejakú osobu, táto musí mať na tvári ochranné rúško, stretnutie nech trvá iba nevyhnutne dlhý čas, použité prostriedky počas stretnutia treba následne očistiť dezinfekčným prostriedkom.

Správa z 12. marca:

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a prijaté preventívne opatrenia voči šíreniu infekcie koronavírusu bude Arcibiskupský úrad od 12. marca 2020 znovu otvorený v riadnom čase.

Zároveň však dôrazne prosíme pre riešenie akejkoľvek agendy na oddeleniach Arcibiskupského úradu, na vybavenie ktorej nie je nevyhnutný osobný kontakt, využiť elektronický, prípadne telefonický kontakt.

Ďakujeme za porozumenie a vyjadrujeme nádej, že túto situáciu môžeme zvládnuť v pokoji s vedomím Božej pomoci a ochrany Sedembolestnej Panny Márie a sv. Martina, patróna našej arcidiecézy.

Pôvodná správa z 9. marca:

V rámci preventívnych opatrení, ktoré sú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 realizované v Bratislave i v celom Bratislavskom samosprávnom kraji, sa Bratislavská arcidiecéza rozhodla preventívne zatvoriť Arcibiskupský úrad, zatiaľ do stredy, 11.3.2020 vrátane. V prípade potreby bude účinnosť tohto opatrenia predĺžená, o čom budeme informovať.

Aj po tomto termíne prosíme pre riešenie akejkoľvek agendy na oddeleniach Arcibiskupského úradu využiť elektronický, prípadne telefonický kontakt.

Kontaktné informácie sú uvedené na webovej stránke:

https://www.abuba.sk/abuba/kontakt

Ďakujeme za porozumenie.

__________
Foto: Pixabay.com