Sviatok Obetovania Pána si zasvätení pripomenuli v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávil ako Deň zasväteného života. V tento (alebo skôr či neskôr) deň sa už tradične na3i otcovia biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území Bratislavskej arcidiecézy.

Arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozval všetkých zasvätených pôsobiacich v jeho arcidiecéze na spoločné stretnutie. Z dôvodu, že v tomto roku pripadlo jeho slávenie na nedeľu, spoločné stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 3. februára 2020.

Program stretnutia sa začal svätou omšou v Katedrále sv. Martina. Arcibiskup Zvolenský vychádzajúc z Evanjelia o viniči a ratolesti okrem iného spomenul potrebu očisťovania, aby zasvätení prinášali viac ovocia aj dnes. Program pokračoval stretnutím v Aule Benedikta XVI. v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda.

Mons. Stanislav Zvolenský na úvod otcovsky pozdravil zasvätených. Témou stretnutia bolo neslávne výročie, ktoré si v tomto roku pripomíname – 70 rokov od Akcie K a R. Prítomní videli k tomu krátky dokument. Po ňom sa prihovoril bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Popísal zmýšľanie vládnych predstaviteľov v dobe prenasledovania Cirkvi a postoj rehoľníkov a cirkevných predstavených v tomto období.

Na konci príhovoru vyzdvihol, že Cirkev zostala verná vďaka modlitbám a obetám, s ktorými vládni predstavitelia nepočítali. V príhovore bolo zaujímavé sledovať nezlučiteľnosť myslenia komunistického režimu s evanjeliovými radami, ktoré žili zasvätení. Program v Aule ukončil páter Václav Hipius, predseda KVRPS krátkym príhovorom a povzbudením zasvätených.

Krátka videoreportáž zo slávenia je k dispozícii vo formáte mp4.

__________
Zdroj: TK KBS