Možnosť odslúženia sv. omše na svoj úmysel v misijných krajinách

Pridal dňa

Jednou z možností zmysluplnej pomoci kňazom v misiách je dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia spojená s odslúžením sv. omše je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť týmto milodarom. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike, pričom my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár naše úmysly.

Informácie o viacerých možnosťiach, ako je možné dať odslúžiť sv. omše na svoj úmysel – jednu, novénu (9 sv. omší) alebo gregoriánske sv. omše – sú k dispozícii na webovej stránke Omšové milodary pre misionárov.