Letný miništrantský tábor MinFa

Pridal dňa

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v júli v dvoch turnusoch. Viac na plagáte v prílohe i na webovej stránke www.minfa.sk.