Audio záznamy prednášok z formačného stretnutia mimoriadnych rozdávateľov (rehoľné sestry)

Pridal dňa

V sobotu 30. júna 2018 sa v Katedrále svätého Martina a v Aule Benedikta XVI. RKCMBF UK uskutočnilo formačné stretnutie mimoriadnych rozdávateľov Svätého prijímania (rehoľné sestry). Po úvodnom slávení svätej omše v Katedrále sv. Martina stretnutie pokračovalo prednáškami a živou diskusiou v Aule Benedikta XVI. na pôde RKCMBF UK.

Prinášame audio záznamy prednášok, ktoré na stretnutí odzneli.

Prednáška Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD. (ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu záznamu)

Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (9.5MB)

Prednáška Mons. prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD.

Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (52.1MB)

Prednáška Mgr. Gabriela Kocha, CR.

Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (87.7MB)

__________
Foto: Pixabay.com, CC licencia