Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Pridal dňa

Týždeň od 16. – 22. apríla 2018 je venovaný modlitbám za duchovné povolania. V tomto týždni nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa, aby sme sa v čo najväčšej miere mohli zapojiť do spoločných prosieb za duchovné povolania pre Cirkev v dnešnom svete.

V prílohe sú k dispozícii plagáty i zborník s podnetmi a modlitbami za konkrétne úmysly v jednotlivých dňoch týždňa modlitieb za duchovné povolania.

Na webovej stránke Subkomisie pre pastoráciu povolaní (povolania.kbs.sk) sú k dispozícii ďalšie informácie súvisiace s týždňom modlitieb za duchovné povolania i s pastoráciou povolaní.