Blok prednášok Katolíckej cirkvi na konferencii ITAPA 2017

Pridal dňa

14. a 15. novembra 2017 sa v bratislavskom hoteli Crowne Plaza v Bratislave koná šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu).

Katolícka cirkev bude mať i v tomto roku v rámci kongresu ITAPA blok prednášok v samostatnej časti venovanej pokračujúcej informatizácii procesov i ochrane osobných údajov v cirkevnom prostredí podľa aktuálnych/pripravovaných zákonov a legislatívnych nariadení.

V rámci informatizácie cirkevných procesov budú osobitne predstavené elektronické služby tribunálu Bratislavskej arcidiecézy a aktuálny stav rozvoja projektu ecclesia, ktorého zámerom je zvyšovanie efektívnosti práce úradov a zlepšovanie procesov.

Súbežne – v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov a jej rozšírením v rámci nariadenia EÚ, ktoré je známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) a nadobúda účinnosť 25. mája 2018 – budú do bloku prednášok Katolíckej cirkvi zaradené aj informácie potrebné pre implementáciu potrebných krokov na splnenie legislatívnych i technických podmienok ochrany osobných údajov v cirkevnom prostredí.

Podnety na diskusiu budú ponúknuté i v pohľade na aktuálny stav elektronizácie procesov a ďalšie možnosti jej rozvoja, integráciu s elektronickými službami štátu a informačnú bezpečnosť v cirkevnom prostredí.

Záver bude patriť okrúhlemu stolu a panelovej diskusii zameranej na aktuálne problémy i nové výzvy.

Zámerom bloku prednášok Katolíckej cirkvi je prezentácia primeraného rozsahu informácií, potrebných pre rozhľad a inšpiráciu pracovníkov ústredí, členov cirkevných tribunálov, kňazov vo farnostiach či laikov, ktorí sú zamestnaní alebo angažovaní v cirkevnom prostredí.

Všetkých, ktorí vzhľadom na svoje pastoračné a pracovné povinnosti, alebo pre svoj osobný rast vnímajú, že je vhodné prehĺbiť si rozhľad v uvedenej problematike, srdečne pozývame na konferenciu ITAPA, blok prednášok Katolíckej cirkvi 15. novembra 2017.

Bližšie informácie o podujatí spolu s možnosťou bezplatnej registrácie sú k dispozícii na webovej stránke itapa.ecclesia.sk.

__________
Foto: itapa.sk