Videozáznamy Školy Pavlovho slova

Na stretnutiach v Katedrále sv. Martina, počas ktorých Mons. Stanislav Zvolenský približuje Pavlove texty formou Lectio divina, nechýba ani TV Lux, ktorá na základe všetkých prednášok spracuje komplexný multimediálny materiál. Jednotlivé prednášky je však možné nájsť už teraz vo videoarchíve TV Lux:
3. septembra: Nový kurz v Pavlovom živote
1. októbra: Naturel slobody a radosti v Kristovi
5. novembra: Náš domov v nebesiach...
3. decembra: Božia amnestia pre nás
7. januára: Súlad a jednota Kristovho tela
4. februára: Spoločnosť, štát a národ u Pavla
1. apríla: Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti
Pre používateľov alternatívnych operačných systémov (napr. GNU/Linux, FreeBSD, a pod.), resp. tých, ktorí by mali problémy s prehrávaním záznamu v prehliadači, uvádzame aj priame odkazy na streamované prednášky (je možné prehrávať napr. cez VLC):
3. septembra: Nový kurz v Pavlovom živote
1. októbra: Naturel slobody a radosti v Kristovi
5. novembra: Náš domov v nebesiach...
3. decembra: Božia amnestia pre nás
7. januára: Súlad a jednota Kristovho tela
4. februára: Spoločnosť, štát a národ u Pavla
1. apríla: Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti