Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Oznámenie o voľnom mieste

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijmeučiteľ/ku ANJ na čiastočný úväzok - 9 hodín/týždenne - s nástupom od 1. 9. 2019.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.

Oznámenie o voľných miestach

Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných miestach
Učiteľ ANJ (Podrobné informácie)
Učiteľ GEG (Podrobné informácie)
Učiteľ MAT (Podrobné informácie)
Učiteľ INF (Podrobné informácie)
Učiteľ TSV (Podrobné informácie)
Učiteľ DEJ (Podrobné informácie)
Učiteľ BIO (Podrobné informácie)
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (1.stupeň) (Podrobné informácie)
Učiteľ SJL (Podrobné informácie)

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32 Bratislava, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:
– učiteľka pre 1. stupeň ZŠ
Bližšie informácie sú uvedené na verejnom portáli https://www.edujobs.sk/praca/14139
Záujemcovia sa môžu hlásiť e-mailom na adrese riaditel@svfrantisek.sk

Výberové konanie - majster odbornej výchovy

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí alebo mechanik elektrotechnik.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.