Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Výberové konania na obsadenie miest riaditeľov
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. marca 2022.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 31. januára 2022. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B, s predpokladaným nástupom od 1. marca 2022.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 31. januára 2022. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.
Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vychovávateľ / vychovávateľka do školského klubu detí
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava, prijme vychovávateľa - vychovávateľku do školského klubu detí.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ anglického jazyka
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľa ANJ na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho hľadá na plný úväzok učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
Predpokladaný nástup od 25. augusta 2021.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľa prvého stupňa na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka MŠ
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej prijme učiteľa/učiteľku MŠ.
Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0903 959 743, riaditel@cmsbilikova.sk.