Trojbodka milosrdenstva

Pridal dňa

Oslávme posledný týždeň v Roku milosrdenstva skutočným milosrdenstvom voči hladným, smädným, chorým, uväzneným, pocestným, opusteným...

Svätý rok milosrdenstva, ktorý pápež František vyhlásil slávnostnou bulou Misericoriae Vultus, sa pomaly blíži k svojmu slávnostnému záveru. Svätý otec vyzval všetkých katolíckych veriacich, aby počas neho osobitne otvárali srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších existenciálnych perifériách, liečili rany olejom útechy, obväzovali ich milosrdenstvom a nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou (viď Misericordiae Vultus, 15): „Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva.“ (id.).
Svätý rok milosrdenstva je pre svetovú a slovenskú Cirkev príležitosťou “vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia” (Evangelii Gaudium, 20) a mnohé a rôznorodé aktivity slovenských biskupov, kňazov a laikov svedčia o tom, že táto výzva našla v našich srdciach odozvu. V snahe, aby bol blížiaci sa záver Svätého roku milosrdenstva vyvrcholením tohto „mimoriadneho času milosti a duchovnej obnovy“ (Misericordiae Vultus, 3) pozývame všetkých na spoluprácu pri organizácii slávnostného týždňa- týždňa milosrdenstva na celom Slovensku, ktorý sa uskutoční od 12. novembra do 20. novembra 2016. Cieľom tohto týždňa je pomôcť farnostiam, laických spoločenstvám a hnutiam pri realizácii konkrétnych skutkov milosrdenstva, ktoré sa vymykajú ich bežnej činnosti. Mottom tohto týždňa a inšpiráciou pre vhodné aktivity sú Ježišove slová „bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25,35-36).
Cieľom je, aby aktivity v tomto týždni nemali charakter jednorázovej a anonymnej udalosti (napr. zbierka šatstva a pod.), ale niesli v sebe rozmer aktívneho sa približovania periférii a budovania vzťahu s ňou - pretože „Ježiš chce, aby sme sa dotkli ľudskej biedy, aby sme sa dotkli trpiaceho tela druhých (...), aby sme skutočne vstúpili do kontaktu s konkrétnou existenciou druhých a spoznali silu nežnosti“ (Evangelii Gaudium, 270).

Komunita Sant´Egidio

K tejto výzve sa môžeme pripojiť i my cez konkrétny skutok telesného milosrdenstva v týždni od 12. do 20. Novembra 2016.

Ďalšie informácie o výzve 3bodka milosrdenstva - oslavujme Pána dobrými skutkami... sú k dispozícii na webovej stránke www.3bodkamilosrdenstva.sk.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Trojbodka milosrdenstva - plagát [pdf]1.99 MB