Týždeň Cirkvi pre mládež

Pridal dňa

Týždeň po nedeli 13. novembra sa v Cirkvi na Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. V týchto dňoch chceme v našich farnostiach a spoločenstvách viac myslieť na mládež, ktorá neprestáva byť nádejou Cirkvi. Bratislavská diecéza, ale aj iné diecézy na Slovenku, ponúkajú mladým viacero akcií, ktoré môžu priblížiť srdcia mladých k Bohu.

V rámci tohto týždňa pozývame všetkých mladých (aj hľadajúcich a birmovancov) na viaceré podujatia:
- v stredu 16.11. o 16.00 do Emerica na Kapitulskej 20 na Večer milosrdenstva s br. Damiánom, misionárom milosrdenstva. Bude hovoriť o milosrdenstve cez príbeh márnotratného syna a o svojom prežívaní tohto roka, nasledovať bude diskusia, agapé, sv. omša a adorácia.
- vo štvrtok bude možnosť putovania po uliciach Bratislavy s pripravenými zamysleniami a modlitbami osobitne alebo v skupinkách.
- v piatok 18.11. evanjelizačný programo Godzone - Nový level v Bratislavskej športovej hale Elán.

Ďalšie informácie o Týždni Cirkvi pre mládež sú uverejnené na webovej stránke Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.