Dekrét o vyhlásení úplných odpustkov

Prinášame plné znenie Dekrétu o vyhlásení úplných odpustkov v roku svätého apoštola Pavla.
Týmto dokumentom, v zmysle dekrétu Apoštolskej penitenciárie Urbis et orbis, arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vysvetľuje i usmerňuje využívanie daru odpustkov, ktoré Najvyšší Pastier ponúka svojej Cirkvi.

Dokument je pripravený na prevzatie vo formáte JPG i vo formáte PDF.