Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii 2016

Pridal dňa

Pri príležitosti sviatku Patrónky Slovenska Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra privíta pútnikov na celonárodnej púti, v rámci ktorej je už od 14. septembra pripravený bohatý duchovný program, ktorý bude prebiehať až do nedele 18. septembra.

Program začína už v stredu 14. septembra svätou na sviatok Povýšenia sv. kríža, pokračuje hlavnou púťou vo štvrtok 15. septembra, na ktorú nadviaže púť seniorov v piatok 16. septembra. V sobotu a v nedeľu púť pokračuje mládežníckym programom pod názvom Otvorené srdce.

Hlavným celebrantom pontifikálnej sv. omše vo štvrtok 15. septembra o 10.30 bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Súčasťou púte je i pešia púť, ktor sa 16. a 17. septembra uskutoční na trase Marianka-Malacky-Šaštín.

Putovať do Šaštína všetkých srdečne pozýva aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský týmito slovami:
Drahí bratia a sestry v Kristovi, drahí mariánski ctitelia,
srdečne Vás pozývam na púť do Šaštína na slávnosť našej nebeskej patrónky Sedembolestnej Panny Márie.
Púť je obrazom ľudského života, ktorý sa snažíme naplniť dobrými darmi a prežiť pekným spôsobom. Táto naša snaha urobiť svoj život a život našich blízkych pekným si však od nás často vyžaduje obety a veľké úsilie, zvlášť v dnešnom svete poznačenom mnohými problémami a ťažkosťami.
Aj púť, ako prejav našej nábožnosti, je zaiste spojená s určitou námahou a obetou, ale my si uvedomujeme, že putovanie má obohatiť náš život o tie najkrajšie a najhodnotnejšie dary, ktorými nás vo svojej láske chce obdarovať milosrdný Boh. Práve tieto Božie dary a milosti si chceme spoločne na púti 15. septembra tohto roku na orodovanie Panny Márie od nebeského Otca vyprosovať, pretože tieto Božie dary robia náš život i život našich blížnych skutočne pekným a radostným.
Preto ak Vám to Vaše životné okolnosti umožnia, prijmite moje pozvanie putovať v tomto Svätom roku milosrdenstva do našej národnej svätyne v Šaštíne, aby sme spoločne mohli Pánovi predniesť naše chvály, vďaky i prosby.
Všetkým Vám želám na príhovor Sedembolestnej Panny Márie hojnosť Božieho požehnania a teším sa na stretnutie s Vami v spoločenstve pútnikov.

Aktuálne a kompletné informácie o národnej púti sú k dispozícii na webovej stránke www.bazilika.sk/narodnaput.

__________
Zdroj: bazilika.sk a ABÚ Bratislava