Deň otvorených kláštorov

Pridal dňa

V rámci Roka zasväteného života sa v sobotu 27. júna koná celoslovenské podujatie otvorených dverí v kláštoroch.
Rehoľníci a rehoľníčky Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na návštevu, stretnutie a bližšie spoznanie zasväteného života.

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.zasvatenyzivot.sk