Ďakovná omša a otvorenie klenotnice v Dóme svätého Martina

Pridal dňa

V utorok 1. júla 2008 o 17.00 predstúpil v bratislavskej Katedrále svätého Martina arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský prvý krát pred veriacich s arcibiskupským páliom, ktoré v nedeľu prijal v Ríme od pápeža Benedikta XVI. Na omši sa okrem kňazov, diakonov a predstaviteľov spoločenského života zúčastnil aj trnavský arcibiskup Ján Sokol, banskobystrický biskup Rudolf Baláž a emeritný biskup Štefan Vrablec.

Arcibiskup Zvolenský vo svoje homílii rozjímal o páliu: jeho položenie na plecia je gesto povzbudzujúce byť dobrým pastierom oviec, aj tých zatúlaných, ktoré treba priviesť domov, k Otcovi. Je to Ježiš, vtelené Slovo, ktorý je dobrým pastierom zatúlaného ľudstva, ktoré niesol a stále nesie na svojich pleciach na krížovej ceste. Pri napĺňaní tejto úlohy Pán chce mať spolupracovníkov, v tomto zmysle je pálium symbolom lásky ku Kristovi a súčasne výzvou milovať jeho láskou ostatných ľudí. V roku svätého Pavla sa aj tento „Apoštol národov“ stáva príkladom dobrého pastiera, ktorý je symbolicky zakomponovaný do jedného z pilierov našej katedrály – kiež by bol Pavol aj duchovným pilierom našej novovzniknutej arcidiecézy. V nej je jeden biskup, ale mnohí kňazi, ktorí majú byť tiež dobrými pastiermi. „Vy veriaci máte nárok na to“ – obrátil sa arcibiskup Zvolenský na veriacich koncom svojho príhovoru – „aby sme boli dobrými pastiermi“.

Po sv. omši otec arcibiskup a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský prestrihnutím pásky slávnostne otvorili klenotnicu Dómu sv. Martina, ktorú prítomným predstavil miestny farár – assesor Ján Hudec a Mgr. Roman Bajzík, ktorý klenotnicu organizačne i umelecky pripravil. Klenotnica verejnosti sprístupňuje umelecké skvosty z vyše pol tisícročia existencie chrámu i farnosti.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Kompletnú fotoreportáž zo svätej omše a z otvorenia klenotnice je možné nájsť vo fotobanke TK KBS.