Kňazská vysviacka jezuitov

Pridal dňa

V sobotu 21. júna, pri sv. omši o 10.00 hod. otec arcibiskup Stanislav Zvolenský vysvätil jezuitov Dušana Bezáka a Miroslava Kuklu na presbyterov. Stalo sa tak v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Na liturgii bolo prítomných ďalších 47 kňazov, väčšinou jezuitských spolubratov. Medzi nimi rektor miestneho jezuitského kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa páter Viliam Karľa, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku páter Ján Ďačok, ako aj dvaja duchovní z rodísk ordinandov: z Nitry vdp. dekan Miroslav Hafera; z Bošian vdp. Peter Čiernik. Poslední dvaja vymenovaní zároveň obliekali ordinandov do kňazského rúcha. Prítomných bolo aj šesť diakonov. Ceremoniérom liturgie bol jezuitský bohoslovec Peter Girašek.

Po skončení liturgie bolo v priestoroch teologickej fakulty TU slávnostné agapé pre všetkých zúčastnených.

__________
Informoval: Peter Girásek