Požehnanie novo inštalovanej vitráže s postavami našich svätých vierozvestov

Pridal dňa

V piatok 4. júla 2014 o 17.00, v predvečer slávnosti sv. Cyrila a Metoda bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná sv. omša s našimi otcami biskupmi, po ktorej bude odhalená a požehnaná novoinštalovaná vitráž s postavami našich svätých vierozvestov - sv. Cyrila a Metoda.

Všetkých srdečne pozývame na túto vzácnu udalosť.