Zakončenie školského roka na RKCMBF UK v Bratislave

Pridal dňa

Vo štvrtok 12. júna 2008 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského slávnostným Te Deum zakončil školský rok. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup – metropolita a veľký kancelár fakulty Mons. Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii pripomenul dôležitosť teologického poznania, ale aj paralelného duchovného zrenia poslucháčov i pedagógov.

Následne boli v Aule RKCMBF jej absolventi promovaní na magistrov teológie. Pozdravil ich prorektor Univerzity Komenského MUDr. Peter Osuský, CSc., ktorý ich prirovnal k šíku vychádzajúcemu do ťažkého zápasu o budúcnosť krajiny, do zápasu o mysle v situácii vážneho hodnotového ohrozenia spoločnosti. Potom prehovoril dekan fakulty doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD., ktorý absolventov povzbudil odolávať depresii a autentickým životom svedčiť, a to jazykom čo najzrozumiteľnejším. Po ďakovnom preslove bohoslovca – diakona Pavla Brunovského slávnosť uzavrela študentská hymna Gaudeamus igitur.
__________
Foto: Stanislav Čúzy, KSCM