Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Bratislavská arcidiecéza a hlavné mesto SR Bratislava pozývajú na tradičnú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa v nedeľu 25. mája 2008 začne o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí.

Program slávnosti:
- 10.30 hod. Slávnostná svätá omša, celebruje o. arcibiskup Stanislav Zvolenský, koncelebrujú kňazi bratislavských dekanátov;
- 12.00 hod. Slávnostná procesia so Sviatosťou Oltárnou cez námestie SNP do kostola najsv. Trojice, po ktorej nasleduje záverečné požehnanie a slávnostné Te Deum.

__________
Zdroj: TK KBS