Pozdravný list apoštolského nuncia na Slovensku k 5. výročiu arcidiecézy

Pridal dňa

Pozdravný list apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu pri príležitosti 5. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy a menovaní jej prvého arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup a metropolita,
Excelencia Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup,
kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry,
predstavitelia verejného života,
milovaní bratia a sestry v Kristovi.

Keďže sa nemôžem osobne zúčastniť dnešnej spomienkovej slávnosti, som rád, že aspoň takýmto spôsobom vás môžem pozdraviť pri príležitosti 5. výročia existencie Bratislavskej arcidiecézy a menovania jej prvého arcibiskupa a metropolitu J. Ex. Mons. Stanislava Zvolenského.

Dovoľte mi, aby som vám pri tejto milej príležitosti odovzdal pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Benedikta XVI.

Zároveň pozývam aj vás, aby ste aj vy vo svojich modlitbách pamätali naňho a na všetky jeho úmysly, zvlášť v týchto mimoriadnych chvíľach jeho služby Najvyššieho Pastiera Cirkvi.

Pred piatimi rokmi sa Svätý Otec rozhodol zriadiť túto arcidiecézu. Urobil to z toho dôvodu, aby sa zabezpečila lepšia duchovná starostlivosť pre veriacich žijúcich na jej území. Takáto starostlivosť totiž je nesmierne dôležitá pre to, aby sa spásonosná viera, ktorú nám odovzdali predchádzajúce generácie, uchovala v našich srdciach, aby sa vzmáhala a ďalej mohla byť odovzdaná tým, ktorí prídu po nás.

Už päť rokov sa v Bratislave stretávame s arcidiecéznou realitou. Toto rozhodnutie Najvyššieho Pastiera Cirkvi sa stalo skutočnou výzvou pre tých, ktorí stáli u počiatkov jej existencie a museli čeliť počiatočným ťažkostiam a všetkému, čo bolo potrebné zabezpečiť pre jej zdarné vykročenie do života.

V tomto zmysle sa tu za tých päť rokov urobilo naozaj veľa. Treba doceniť, že sa podarilo vybudovať nielen štruktúry, ale aj živé spoločenstvo veriacich. Za to všetko patrí veľká vďaka predovšetkým vášmu otcovi arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému, ktorého tým Svätý Otec poveril.

Vaša Excelencia, otec arcibiskup, dovoľte mi, aby som sa Vám aj v mene Svätého Otca poďakoval za to, že ste sa podujali na tú neľahkú úlohu, ktorú Vám Svätý Otec pre piatimi rokmi zveril. Ďakujem Vám za Vaše odhodlanie, s akým doteraz vykonávate úrad pastiera a hlavy tejto miestnej Cirkvi, za ducha otvorenosti a spolupráce a za snahu verne napĺňať to, k čomu Vás Kristus, prostredníctvom svojho námestníka a nástupcu apoštola Petra, povolal.

Veľká vďaka patrí aj všetkým vám – kňazom, rehoľníkom i laikom – ktorí ste počas uplynulého obdobia úzko spolupracovali s vašim otcom arcibiskupom a podieľali sa na vzraste vašej arcidiecézy, na budovaní arcidiecézneho spoločenstva, ale najmä na posilňovaní viery v ľudských srdciach. Pokračujte v tom i naďalej s láskou k Cirkvi, k jej učeniu a v plnej jednote so Svätým Otcom a jeho nástupcami.

Želám všetkým vám, drahí bratia a sestry, aby ste vytrvali na ceste, ktorú ste pred piatimi rokmi začali. Podporujte svoju arcidiecézu, ale najmä vášho otca arcibiskupa a vašich kňazov, svojimi úprimnými modlitbami a svojou pomocou, aby ste raz mohli dosiahnuť to, k čomu sme všetci povolaní: a síce večný život v nebi.

Nech vás svojimi modlitbami, pomocou a ochranou stále sprevádza Preblahoslavená Panna Mária a patrón vašej arcidiecézy, svätý Martin.

Amen.