„Biblia dňom i nocou“ i v roku 2011

Pod názvom „Biblia dňom i nocou“ sa od 20. do 25. novembra 2011 v bratislavskom Kostole svätého Ladislava uskutoční už druhé nepretržité čítanie a počúvanie celého Svätého písma. Podrobnejšie informácie o celom podujatí budú uverejňované na stránke biblia.abu-bratislava.sk.

Jednotlivé knihy začnú čítať v štandardnom poradí katolíckeho kánona v nedeľu 20. novembra (Nedeľa Krista Kráľa) o 19:00 v Kostole sv. Ladislava. Ukončia ho v piatok 25. novembra. Podujatie je zaradené v rámci duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu. Čítať sa bude nonstop počas všetkých šiestich dní a nocí.

__________
 

Prvoradý cieľ podujatia je duchovný: verejným čítaním (dôstojným prednášaním) Božieho slova vo Svätom písme vyznať svoju vieru a ohlasovať celý Boží plán, ktorý nám sám Boh v Biblii zanechal.

Zároveň je cieľom podujatia aj úplné, súvislé a nepretržité prečítanie celého Svätého písma v schválenom katolíckom preklade. Nie je ambíciou organizátorov dosahovať nejaké rekordy, ale ponúknuť veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle stôl Božieho slova.

Ako hovorí aj podtitul podujatia, čítanie a počúvanie Svätého písma patria neoddeliteľne spolu. Nie je viac ten, kto číta, rovnako ako nie je menej ten, kto počúva.

Inšpiráciou sú podobné projekty v mnohých krajinách sveta i úspešné minuloročné kontinuálne čítanie v Bratislave. Takého kontinuálne (súvislé) čítanie Svätého písma sa uskutočnilo aj v rámi synody o Božom slove v Ríme v roku 2008.

Zároveň samotná Biblia na viacerých miestach hovorí o tom, ako boli predčítané ľudu súvislé časti Božieho slova. Príkladom je starozákonné čítanie Zákona za čias Ezdráša a Nehemiáša (Neh 8) alebo nájdenej Tóry za čias kráľa Joziáša (2 Kr 22 – 23).

__________
Foto: Juraj Vidéky, TK KBS